New Life Church | 5231 S. Nova Road | Port Orange, FL 32127